Om webbplatsen

Dataskydd

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR och registrerar personuppgifter för att fullgöra vårt åtagande mot dig som kund enligt köpeavtalet. Vi behöver uppgifterna bland annat för att på ett tryggt sätt kunna hantera och slutligen delge dig anamnes enkäten, provresultatet, och kommer inte att använda dem i något annat sammanhang. Personuppgifterna hanteras under sekretess och lagras endast här hos oss samt samarbetspartners/labboratorium (som genomför testen). Vi lämna aldrig ut personuppgifter till någon tredje part och registreringen plockas bort och raderas sex månader efter registreringsdatum. Om du vill skicka uppgifter till oss som handlar om din hälsa (känsliga personuppgifter) så ber vi dig att inte använda e-post. Naturligtvis är det upp till dig att göra så, men e-post inte är en säker kommunikationsväg ur integritetssynpunkt och vi rekommenderar att du istället skickar uppgifterna med vanlig post. Om ditt mejl gäller ett pågående ärende kan vi använda personuppgifterna för att behandla ärendet, men ibland får du svar på ditt mejl via vanlig post, vilket då alltså är i syfte att skydda din integritet. Du kan när som helst kontakta oss om du har frågor angående hur vi hanterar personuppgifter, om du har ångrat dig angående registreringen, eller om du anser att det finns felaktigheter där i som bör rättas till.

Affärsvillkor & Patientinformation Dataskydd

Läs om vår affärsvillkor här (behandlingskontrakt) och vår sekretess gällande patientinformation dataskydd här.

Cookies

Vi använder inga cookies på denna sida.

Livezilla

Vi använder Livezilla Chat på denna webbsida.

Facebook

Läs om vår sekretess gällande facebook här.