Management coach

Mitt utbud som psykologisk management coach till dig:

Coachning för dig som chef och dina anställda

Management coachning fungerar som verktyg vid utarbetandet av gruppdynamiska processer, vid störningar mellan arbetet och privata livsmål, kommunikationsstrukturer och kommunikations – processer, vid akut stressbehandling, vid identifikationsprocesser och förhållningsmönster, vid individuella utvecklingsstrategier i företaget, med kolleger och på det privata området. Management Trainer hjälper till att sätta igång och stabilisera utvecklingsprocesser.

I företaget är medarbetaren den viktigaste framgångsfaktorn med hänsyn tagen till hans eller hennes motivation, kreativitet och prestationsförmåga. Rådgivningens mål är uppnått när deltagaren lyckas utveckla egna strategier och lösningar och undvika destruktiva förhållningsmönster.

Stort ansvar och beslutsfattandet är de dagliga utmaningar som människor upplever i ledande positioner. Långa arbetsdagar och förmåga att fatta beslut med långtgående konsekvenser, som kräver sin del.

Utbrändhet och sömnlöshet tar där plats som en gång hade målinriktande handlingar och kreativitet sin ursprung.

Känner du dig igen? Har du liknande problem? Är Mindfulness en verktyg som du kan använder att inte bränner ut?

Mindfulness coachning är en aktiv process som ger dig verktyg du behöver att hålla mått med de utmaningarna du är konfronterad med. Du kommer att lära dig hur du kan integrera dem i ditt dagliga arbets liv.

Följande teman kan jag erbjuda dig: Arbets- och målområden, emotionell träning, rådgivning vid burn-out-syndrom, krishantering, karriärrådgivning, ledarskapsträning, självhjälpsgrupper, mobbingseminarium, kreativa workshops, stresshantering, personalrådgivning, bossingseminarium, teamledning.

Hjärtligt välkommen till företags- och organisationsrådgivning och naturligtvis till personlig, individuell rådgivning.

Föredrag kommer att ge dig insikt och förståelse varför det är viktigt för dig att ladda upp dina ”Batterier” från tid till tid. Redan för 20 år har Gabriele Ottosson från Tyskland utbildad sig som psykologisk management coach och har specialiserat sig på att coacha personer inom offentliga liv i deras utveckling i ledande positioner med psykologisk mindfulness coaching.

Jag blir gärna en ledsagare på din egen väg till utveckling.

Coachningens varaktighet 1 timme 1680 kr (inkl. moms).

Slippa restid och träffa mig online via videochatt.