Moxabustion, Moxaterapi

Moxaterapin är en tusenårig behandlingsmetod som har sitt ursprung i Kina och som sedan lång tid tillbaka anses ha haft god verkan på de mest varierande åkommor. I den västerländska kulturen har moxabustionen, som det också kallas, haft en fast plats i den klassiska alternativmedicinen.

Moxa är en liten mängd torkad Gråbo som kan formas till en kon. Den innehåller också eteriska oljor liksom vitaminerna A, B, C, D samt järn och magnesium. Vid moxabustion tänds konen, som får glöda och falna ovanför bestämda terapipunkter. Enligt den traditionella kinesiska läran verkar värmen på Qi – flödet i de underliggande meridianerna och verkar mot vad man benämner ”kalla” tillstånd, som kan bero på kyla, fukt och vind.

Oberoende av orsak, anses moxabustionen kunna framgångsrikt behandla ödembildning, bronkial astma, diarré, urogenitala problem, försvagat immunförsvar, blodcirkulations – problem och utmattning, men även muskelspänningar, kroniskt trötthetssyndrom samt smärtor i ben och leder samt reumatism.

De första vetenskapliga studierna angående Moxa genomfördes av den japanske läkaren Hara Shimetaro vid det kejserliga universitetet i Kyushu. Han var den förste som doktorerade på detta ämne (1929).

 

Enligt traditionell kinesisk naturläkekonst kan Moxaterapi alltså hjälpa vid:

⚕ Sjukdomar i luftvägarna

⚕ Sjukdomar i mag- och tarmsystemet

⚕ Smärtor i ben och leder och reumatism

⚕ Huvudvärk

⚕ Hormonella störningar

⚕ Sjukdomar i urinvägar och njurar

⚕ Kvinnosjukdomar

⚕ Cirkulationsstörningar

⚕ Ämnesomsättningssjukdomar

⚕ Störningar i immunförsvaret