Mindfulness coach

Mindfulness coachning och hypnosterapi

Mindfulness coachning är en avslappningsteknik som baseras på självsuggestion. Den utvecklades 1926 ur hypnos av en psykiater från Berlin, Johannes Heinrich Schultz. Tekniken används för att utöva inflytande på det vegetativa nervsystemet och därmed indirekt på muskelspänningen. Coachningens effekt har utforskats sedan början av 1900-talet och bekräftats genom experiment. Coachningen är verksam vid ångest och nervösa störningar, sömnstörningar och psykosomatiska sjukdomssymptom liksom vid lätt depressiv nedstämdhet.

Inom medicin och psykoterapi är mindfulness coachning en erkänd metod för att behandla ångesttillstånd. Inom sport har metoden använts sedan länge för prestationshöjning. En regelmässig användning av denna omkoppling till en annan kroppsförståelse kan hjälpa till med att bearbeta vardagsproblem eller den egna personligheten. Den mindfulness coachningen visar likheter med meditation, vissa yogaövningar och självhypnos.

Hypnosterapi

Ordet hypnos kommer från grekiskans hypnos och betyder sömn. Under hypnos sker en förhöjning av koncentrationen och även en aktivering av den s. k. alfarytmen i hjärnan. Den högra hjärnhalvan med sitt bildmässiga, fantasirika och kreativa tänkande aktiveras, medan den vänstra logisk-analytiska påverkas mycket lite. Den medvetna kontrollen upprätthålls därför och det betyder att man inte kan påverka klienten mot hans vilja eller få honom att göra saker som går mot hans sätt att vara.

Vi känner alla tillstånd av djupgående avslappning i vår vardag, som t.ex. när vi läser en roman som ger oss tårar i ögonen eller gåshud på kroppen. Denna avslappning hör till vårt normala liv och behöver inte mötas med ängslan.
Hypnosterapi används för att hjälpa klienten att hitta kreativa lösningar på problem i livet. Det läggs den största vikt vid att det är klientens egna lösningar, som överensstämmer med hans eget tänkande och sätt att vara och därmed blir autentiska. Terapeuten suggererar inte till några lösningar, utan fungerar som ledsagare på vägen.

Vid traumatiska upplevelser kan det vara en lättnad att få bearbeta tunga erfarenheter genom association. Förträngda känslor och upplevelser kan framkalla symptom som uttrycks genom stress, ångest, vrede, sorg, fobier, under- eller övervikt, sömnstörningar, huvudvärk och mag- och tarmsjukdomar. Det är det undermedvetnas språk. Med hjälp kan orsakerna spåras, göras medvetna och symptomen ersättas genom positiva associationer.

Också i den moderne managerns och idrottarens värld har hypnosterapin funnit sin plats. I båda fallen ligger vikten på den avslappade koncentrationen, som kan leda till eliten.

Det som ”medvetandegjorts” kan inte längre subtilt inverka på tankar, känslor och handlande på ett negativt sätt utan är härmed rensat från det undermedvetnas databank. Positiva förändringar på upplevelsernas medvetna plan integreras lättare och snabbare.

Slippa restid och träffa mig online via videochatt.