Homeopati

Homeopati är en välbeprövad 200-år medicinsk behandlingsmetod som utgå från grundtanken att varje organism har en inneboende förmåga till självläkning och att denna inneboende läkekraft kan stimuleras med hjälp av mycket svaga doser av en substans.

Den tyske läkaren Samuel Hahnemann har varit en av de första som fördes fram begrepp och behandlingsmetod i början av 1800-talet. Grundtagandet för homeopatin är att ett ämne som kan skapa vissa symptom hos en frisk individ kan lindra symptom hos en sjuk (”similia curenture”, liknande bör med liknande lindras).

Som kan vara:

⚕ Känslor, såsom glädje, olycklig kärlek, sorg, ångest

⚕ Sömnproblem, opassande skratt eller gråt

⚕ Sexualitet: trötthet, vilja att ta initiativ

⚕ Allmänna problem: huvudvärk, förkylning, hudproblem

⚕ Känslighet: ljus, mörker, värme och mm