Lymfmasseur

Den manuella lymfmassage är en viktig del av den fysiska decongestive. Det stimulera återflödet av lymfvätska när systemet inte längre är i stånd att hålla det genom de normala fysiska processer tillräckligt i rörelse.

Behandlingen är en mjuk, manuell vävnad deformation, som upplevs av patienten som en mild massage. Med specialtryck och cirkulära tekniker blir lymfkärlen sträckt och lättad på så sätt öka utflöde (derivatet).

Den milda, rytmiska rörelse har en avslappnade, lugnande och rogivande virkning. Det finns nog inget lugnade än en manuell behandling som utspelar sig samtidigt så omfattande effekt på kropp och psyke, som lymfdrainage…

Lymfmassage används ofta:

  • Kronisk lymfödem, celluliter,
  • Kronisk venös insufficiens (ofta synlig i form av ”åderbråck”)
  • Postoperativ svullnad efter cancer operation

Även vid andra sjukdomar en Lymfdrainage kan vara fördelaktigt. Dessa inkluderar:

  • Reumatoid artrit
  • CRPS (komplex regional smärtsyndrom, tidigare M. Sudeck)
  • Svullnad efter hemiplegi (hemipares) vid stroke
  • Huvudvärk